meer projecten

Stichting Jansland:

Stichting Jansland is een kleinschalig theehuis in park Rosenburgh te Voorschoten. Zij willen voor jongeren, met een beperking, de mogelijkheid bieden om werkervaring op te doen. Met een tijdelijke overbruggingskrediet kon de verbouwing van het theehuis tot stand komen.


Landgoed Berbice:

Buitenplaats Berbice is gestart om in de ommuurde rozentuin acht nieuwe rozenbedden ommuurde aan te planten.

Zo willen ze de tuin weer bloeiend en geurend doen herleven in de 17 e eeuw. Middels een actie tijdens de Open Monumentendag was het mogelijk om een roos te adopteren.

Onze vereniging heeft een aantal taartpunten van een rozenperk geschonken.


Stichting Voedselbank Voorschoten:

De Voedselbank Voorschoten heeft een andere locatie gekregen van de Gemeente Voorschoten. Alvorens dit te kunnen betrekken en te gebruiken dienen er werkzaamheden uitgevoerd te worden. Om dit te kunnen realiseren heeft het NUT Voorschoten hun de middelen geschonken.

Historisch Museum Voorschoten:

Aanvang 2009 werd de vereniging benaderd door het Historisch Museum Voorschoten. Met de toekenning en garantstelling van de stichting zijn meerdere financieringspartners ingestapt en is een aanvang gemaakt met de documentaire over Voorschoten in de periode 1955 – 1965, waarin het belang voor werkgelegenheid van de Vliet en ontwikkelingen op sociaal-cultureel en maatschappelijk gebied plaats vinden.

Tevens hebben we een lening verstrekt aan het Historisch Museum Voorschoten zodat ze konden overgaan tot de aanschaf van enkele zilveren voorwerpen die gemaakt zijn door Van Kempen & Begeer, die tot 1985 hun bedrijf in Voorschoten gevestigd hadden.