aanvragen

Een goed plan voor Voorschoten, maar geen geld?

Vraag het aan ons!

Die financiële steun is gebonden aan een aantal voorwaarden. Zo moet het initiatief in het belang van Voorschoten en een grote groep Voorschotenaren zijn, en een langdurig effect hebben. Incidentele activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking. Zie verder onder voorwaarden.

Wijze van aanvragen: 

U dient een aanvraag tot een bijdrage schriftelijk in te dienen of per email bij het secretariaat van de Vereniging. 

Het aanvraagformulier krijgt u door op de afbeelding op deze pagina te klikken.  Indien het downloaden niet lukt dan kunt u hier ook een verzoek voor het opsturen van een aanvraagformulier (per mail) indienen.

Het schriftelijke formulier kunt u sturen naar: 

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Voorschoten

Mevrouw Joke Buijs-De Graaff

Cor van Osnabruggelaan 4

2251 RG Voorschoten

of per E-mail aan: buijsdegraaff@ziggo.nl

Aanvraagformulier NUT Voorschoten_2024.docx

Indien u vragen heeft dan kunt u ook contact opnemen met onze secretaris via emailadres:  buijsdegraaff@ziggo.nl

Controleer of u voldoet aan de subsidievoorwaarden.

Het bestuur vergadert in de regel 6 keer per jaar. 

Het bestuur behandelt in een vergadering alleen subsidieaanvragen die minimaal 2 weken voor een bestuursvergadering ingediend worden.

Plan uw aanvraag daarom ruimschoots voor de aanvang van de activiteit.