projecten

Op 27 juni 2019 vierde het NUT haar 150 jaar bestaan in het Cultureel Centrum in Voorschoten. Het was een bijzondere, gezellige en mooie avond.

Er is door 10 partijen met prachtige pitches hard gestreden om de hoofdprijs. De winnaar is Jansland geworden. Maar we vonden dat we ook de andere partijen niet met lege handen naar huis konden laten gaan, dus die hebben ook een mooi bedrag ontvangen.

Het bestuur was enorm blij met de overweldigende belangstelling van alle aanwezige organisaties, het landelijk Nut waarvan de voorzitter en secretaris aanwezig waren , oud (bestuurs)leden en Gemeente Voorschoten, vertegenwoordigd door de burgemeester Pauline Bouvy-Koene. De tweemansformatie The Tickets verzorgde de live muziek met onder andere de mooiste sixties nummers. De aankleding werd verzorgd door Moerkerks plantenparadijs en de Voorschotense Kunskring heeft de ruimte verfraaid met prachtige kunstwerken.

Het bestuur van Nut Voorschoten wil iedereen dan ook van harte bedanken voor alle bijdragen.

Op 8 september vond de officiele opening van Paviljoen Hof van Duivenvoorden plaats. Het NUT heeft bijgedragen in de (bouw)kosten.

Paviljoen met publieksfunctie

In de Hof van Duivenvoorde, gelegen in een ommuurde boomgaard nabij het kasteel, kan het publiek terecht voor tickets & info, landgoed/museumwinkel en kwaliteitshoreca. Naar aanleiding van het schetsontwerp van HL Design ontwierp Architectenbureau 70F architecture een gebouw dat voldoet aan de (vereiste) typologie ‘robuuste schuur’ en tegelijk een gastvrije uitstraling heeft. Een gebouw dat ‘meebeweegt’ met de tijden van de dag.

Lees verder op www.kasteelduivenvoorde.nl

Aanbieding Jubileumboek Voorschotense KunstKring (VKK)

5 September 2017Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan is een jubileumboek 'In het spoor van'samengesteld dat door Gert Both, voorzitter van de VKK werd uitgereikt aan wethouder Nanning Mol, met dank aan de gemeente Voorschoten voor het verstrekken van subsidie ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan, René van der Smeede (geheel rechts), voorzitter van het museum Voorschoten als dank voor de samenwerking met het museum en aan Reinart van Staalduine (tweede van rechts) voorzitter van het fonds Nut Voorschoten, als dank voor de financiële ondersteuning om de viering van het 50 jarig bestaan mogelijk te maken.

Opening Natuurspeeltuin

Op 5 september was de feestelijke opening van de Natuurspeeltuin Voorschoten.

Maart 2017 : Deelnemers Lang leve kunst van Topaz presenteren hun werk.

"Begin 2015 gingen wij van start met het project “Lang Leve Kunst”, dit bleek een groot succes. Daarom heeft Topaz ook in 2016 samen met twee kunstenaars van de Voorschotense Kunstkring besloten opnieuw een programma te ontwikkelen."

Het fonds Nut van Voorschoten was een van de sponsoren.

December 2016

NUT Voorschoten subsidieert met € 10.000 de herinrichting bibliotheek Voorschoten zie ook Voorschoten Online en Unity TV

"Namens de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Voorschoten overhandigde secretaris mevrouw Buijs-De Graaff, een cheque van 10.000 euro, een bedrag dat besteed zal worden aan de inrichting van de bibliotheek. "


Feestelijke ingebruikname van de uitjesbus van Topaz op woensdag 26 oktober 2016.

Topaz schafte voor de ouderen in 4 zorgcentra in Voorschoten en Leiden en zelfstandig wonende ouderen in de wijken Haagwijk en Vlietwijk een Uitjesbus aan. De bus wordt nu 7 dagen in de week gebruikt voor uitstapjes, zoals bezoeken aan musea, winkelcentra, boerderijen, 18 vrijwilligers besturen het busje.

Het Nut heeft een bijdrage geleverd voor de aanschaf van de nieuwe uitjesbus.

Meer projecten in 2016

  • Biljarttafel VOV

  • Musical Peter Pan

  • Paviljoen Kasteel Duivenvoorde (toezegging) Info Paviljoen


2015

In het weekend van 21 november 2015 is door Leif Ericsson een nieuwe en veiligere takelconstructie in gebruik genomen.

Hiermee kan het onderhoud van de boten op een meer verantwoorde wijze plaatsvinden. Het Nut heeft bijgedragen in de kosten.

"Nogmaals dank voor jullie donatie. Het hijsen en plaatsen van de Schouw ging nu veel makkelijker en veiliger."

Geef adegeest vleugels

Voor concerten die door Florence worden aangeboden aan de bewoners van zorgcentrum Adegeest en aan inwoners van Voorschoten, heeft het NUT een financiële bijdrage geleverd.

Alzheimer Cafe

Ondersteuning jubileum (2e lustrum) in de vorm van bijdrage aan informatief cadeau.

Stichting Voorschot

Het NUT heeft een bijdrage geleverd aan Villa Voorschot. Stichting Voorschot is een initiatief van een groep ouders van en met jongvolwassenen met autisme en nog een andere beperking. Het betreft een integraal project waar wonen, werken, begeleiding en sociaal maatschappelijk ondernemen samenkomen.

Het NUT heeft bijdrage geleverd ter ondersteuning van het realiseren van dagactiviteiten.

Zie : Stichting Voorschot

Bibliotheek

Voor de Bibliotheek van Voorschoten heeft het NUT een beamer en een projectiescherm gesubsidieerd welke bij voorlichtingen en lezingen kunnen worden gebruikt.


PROJECTEN IN 2014

125 jaar voetbal in Voorschoten

Op 12 december 2014 vond de presentatie van het boek "125 jaar voetbal in Voorschoten" plaats.

Bestuurslid Joost Martens neemt het boek van de opsteller Hans Douw in ontvangst. Zie foto hierboven.

Het Nut heeft een financiele bijdrage geleverd

zie ook : uitreiking boek aan de sponsoren (12-12-2014) link


Nutsbasisschool 50 jaar


Het NUT heeft een financiële bijdrage geleverd aan het 50 jarig bestaan Nutsbasisschool Voorschoten (11-12-2014).


Andere recente projecten

- Bijdrage Voorschoten Jazz Culinair (2014)

- Voorschotense Kunstkring, ondersteuning kunsteducatie aan leerlingen van basisscholen

zie Persbericht Kult4Kids (okt. 2014)

-Glazen Panelen Huize Vlietwijk (2013)


Meer projecten